Tradicija duga 90 godina

Enološka stanica Vršac je laboratorija sa izuzetno bogatom tradicijom i velikim iskustvom u svetu analitike. U okviru Enološke stanice vrše se ispitivanja na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica (vina, rakije, mineralnih voda, aditiva, ...)