Enološka stanica je akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025:2017 od strane Akeditacionog tela Srbije. Prva akreditacija je bila septembra 2001. godine, što je rezultiralo rešenjem 01-17/2001, od tada pa na dalje zahtevi standarda se poštuju i nadograđuju što se potvrđuje redovnim godišnjim proverama Akreditacionog tela Srbije.

Enološka stanica je posvećena usavršavanju kvaliteta i poboljšavanju svojih usluga permanentnim praćenjem trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja,edukacijom zaposlenih, osavremenjivanjem opreme i razvijanjem novih metoda ispitivanja.

Obim akreditacije Enološke stanice odnosi se na fizičko-hemijsko, mikrobiološko, senzorno i biološko-biohemijsko ispitivanje poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma i predmeta opšte upotrebe.

Obim akreditacije

Certifikat o akreditaciji

Ispitivanja se vrše na osnovu međunarodno priznatih standardnih metoda kao što su SRPS ISO, OIV, AOAC i EPA, kao i na osnovu niza sopstvenih validovanih metoda. Tačnost rezultata ispitivanja se proverava redovnim učešćem u međunarodnim međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima kod akreditovanih provajdera.

Enološka stanica je dugogodišnja članica BIPEA-e međunarodno priznatog i akreditovanog provajdera, što joj omogućava učestvovanje u godišnjim ciklusima međulaboratorijskih ispitivanja za grupe proizvoda od interesa.

CERTIFIKATI BIPEA

Poverenje klijenata, kompetentnost i nepristrasnost su utemeljeni u rad ustanove od osnivanja i ona će im biti posvećena i ubuduće.