wine-2789280_960_720

Deklarisanje proizvoda

  • Laboratorija vrši izradu deklaracije u skladu sa važećim Pravilnicima za sve tipove i vrste namirnica biljnog porekla;
  • Laboratorija vrši kontrolu ispravnosti postojećih deklaracija;