Nenad Baroš

Direktor

direktor@enoloskastanica.com

Biljana Popović

Rukovodilac kvaliteta

biljana.popovic@enoloskastanica.com

Slađana Pantelić

Šef računovodstva

racunovodstvo@enoloskastanica.com

Miodrag Kertes

Rukovodilac Odeljenja za za fiz.hem. ispitivanja i senzorne analize

miodrag.kertes@enoloskastanica.com

Saša Popov

Rukovodilac Odeljenja za
instrumentalana ispitivanja


sasa.popov@enoloskastanica.com

Marija Zdjelar

V.D. Rukovodilac Odeljanja za
mikrobiološka ispitivanja


marija.zdjelar@enoloskastanica.com

Sofija Rankov

Rukovodilac Odeljenja za
uzorkovanje i prijem uzoraka


sofija.rankov@enoloskastanica.com

Vesna Medenica

Inženjer analitičar
zadužen za nabavku


vesna.medenica@enoloskastanica.com

Odeljenje

za prijem uzoraka i
izradu dokumentacije


prijem@enoloskastanica.com

Kontaktirajte nas

Budite slobodni da nas kontaktirate putem sledećih brojeva telefona, emaila ili putem kontakt forme. Trudićemo se da Vam odgovorimo u što kraćem vremenskom periodu.

  ADRESA

  “ENOLOŠKA STANICA VRŠAC” DOO
  Heroja Pinkija 49,
  26300 Vršac

  INFORMACIJE

  Šifra delatnosti: 7120
  Matični broj: 08009988
  Žiro-račun: 325-9500600027011-12
  PIB: SR 100914389

  TELEFON

  +381 13 821 600
  +381 13 832 792