Savetodavna služba Enološke stanice počela je sa radom 2010 godine u okviru projekta ’’ Unapređenje poljoprivrede putem savetodavnog rada poljoprivrednih stručnih službi AP Vojvodine’’ Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Od početaka svoga rada služba je usmerena na savetovanje proizvođača vina i rakije u cilju dobijanja kvalitetnijih i zdravstveno bezbednih proizvoda.

Pored saveta za proizvodnju, savetodavna služba se bavi i iznalaženjem rešenja za otklanjanje mana kod vina i rakija nakon utvrđivanja njihog uzroka.

Danas je savetodavna služba sastavni deo ’’Poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine.’’

IMG_20150210_191941834_HDR

Aktivnosti savetodavca Enološke stanice u toku godine:

 • Saradanja sa odabranim domaćinstvima
  U cilju unapređenja proizvodnje prate se različiti parametri, sledljivost proizvodnje i implementiraju određeni programi.

 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača: predavanja, zimska škola, radionica
  Edukacije su vezane za: proizvodnju alkoholnih pića i vina i probleme sa kojima se proizvođači sreću.

 • Saopštavanje i prenošenje važnih informacija putem masovnih medija
  (radio i TV stanice, novine, portal Poljoprivredne savetodavne službe APV i dr.)

 • Izrade biltena, flajera, brošura i drugih edukativnih i propagandnih materijala.

 • Pružanje saveta o značaju interesnog i strukovnog udruživanja poljoprivrednih proizvođača.

 • Pružanje saveta i rad sa drugim društvenim grupama: ženama i omladinom
  Pružanje saveta u drugim oblastima za koje poljoprivredni proizvođač iskaže interes

 • Pružanje saveta u drugim oblastima za koje poljoprivredni proizvođač iskaže interes
  (očuvanje plodnosti zemljišta, čuvanje i marketing poljoprivrednih proizvoda, zaštita prirodne okoline od zagađenja nastalih prilikom poljoprivredne proizvodnje i sl.)

Kontakt osoba

Dipl.ing.Čejić Vladimir