Visokoobrazovani i stručni kadar

Laboratorija ima 40 zaposlenih od toga veliki je procenat visoko obrazovanog kadra koji je sačinjen je od različitih obrazovnih profila.

U ustanovi su zaposleni dipl.fiziko-hemičari, specijalisti fizičke-hemije, dipl.ing.tehnologije, specijalisti preh.tehnologije biljnih proizvoda, DVM specijalisti mikrobiologije i specijalista higijene.

Školovanju kadra se pridaje veliki značaj te je u toku više stručnih specijalizacija kao i jedan doktorat.

za-04-Kadrove

Pored edukacije kadrova u visokoškolskim ustanovama, Enološka stanica često organizuje:

Edukacije

Enološka stanica često organizuje edukacije u svojim prostorijama.

Treninge

U okviru svoje ustanove, Enološka stanica organizuje i treninge.

Predavanja

Predavanja, kao i treninge i edukacije, drže eksperti kako iz naše države, tako i iz Evrope.