Ambalaža, posuđe i pribor od polimernih materijala, elastomera i metala sa polimernim prevlakama.

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru
 • Određivanje sadržaja ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci
 • Određivanje sadržaja ftalata

Ambalaža i posuđe od papira i kartona

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru

Posuđe i pribor od keramike i porcelana

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru

Posuđe i pribor od emajla

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru

Ambalaža, posuđe i pribor od stakla

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru

Posuđe i pribor od nerđajućeg čelika

 • Određivanje specifične migracije teških metala u model rastvoru

Duvanske prerađevine

 • Određivanje sadržaja teških metala

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela

 • Određivanje sadržaja teških metala
 • Određivanje pH vrednosti

Sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu

 • Određivanje slobodnih alkalija
 • Određivanje pH vrednosti