U cilju poboljšanja kvaliteta rada Enološke Stanice i unapređenja saradnje molimo Vas da izdvojite vreme i popunite anketni upitnik.
Sve Vaše kritike i sugestije biće dobrodošle!

Legenda:

  • 5-odlično
  • 4-veoma dobro
  • 3-dobro
  • 2-zadovoljava
  • 1-ne zadovoljava

Saradnja i ugovaranje
1. Da li ste zadovoljni komunikacijom sa osobljem Enološke Stanice? 12345
2. Da li ste zadovoljni sa ponudama koje Vam upućuje Enološka Stanica? 12345
Uzorkovanje / Ispitivanje
3. Da li ste zadovoljni profesionalnošću uzorkivača? 12345
4. Kako ocenjujete ekspeditivnost Enološke Stanice? 12345
5. Da li ste imali neke reklamacije u na pouzdanost rezultata ispitivanja? DANE
6. Da li ste zadovoljni načinom i brzinom rešavanja reklamacija? 12345
Rezultati saradnje
7. Da li imate primedbe na način izveštavanja? DANE
8. Da li ste zadovoljni dodatnom uslugom prevoda izveštaja o ispitivanju na engleski jezik? 12345
9. Da li je saradnja sa Enološkom Stanicom opravdala Vaša očekivanja? DANE
10. Koja je Vaša ukupna ocena obavljenih usluga ispitivanja? 12345
Za koje vrste ispitivanja ste zainteresovani, a ne nalaze se u našem Obimu akreditacije?
Ako imate neku kritiku, sugestiju i sl. molimo Vas da ih navedete:
Podaci o korisniku usluga (nije obavezno):
Naziv korisnika usluga:
Ime i prezime:
Funkcija:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji i izdvojenom vremenu!
Enološka stanica, Vršac