Razvoju Enološke stanice pridaje se veliki značaj

Povezan je sa ostvarenjem sledećih ciljeva:

  • Ulazak u sistem nacionalnih laboratorija za vino podrazumeva kompletnu implementaciju evropskih standarda i metoda u analitici vina i jakih alkoholnih pića;
  • Proširenje obima ispitivanja Usvajanje i razvoj novih metoda ispitivanja i osnivanje novih odelenja za ispitivanje radionuklida i genetski modifikovanih organizama;
  • Edukacija osoblja Permanentno osposobljavanje osoblja za kompetentan rad, kroz različite oblike edukovanja (predavanja, seminari, kongresi, doškolovavanje, učešće u domaćim i međunarodnim projektima);
  • Opremanje laboratorije i poboljšanje uslova za ispitivanje Stalno ulaganje u tehnološke i tehničke resurse uz praćenje savremenih evropskih trendova u svetu analitike;
  • Neprekidna razmena iskustava i dostignuća u analitici Kroz permanentnu saradnju sa domaćim i stranim laboratorijama i aktivno učešće na domaćim i međunarodnim projektima;
  • Zadovoljenje potreba korisnika Najvažniji cilj je da svojim stručnim radom, pouzdanošću i tačnošću rezultata ispitivanja, zadovolji potrebe svojih korisnika;